ดัชนีราคาหุ้น(Index)

โบรกเกอร์ exness

ดัชนีราคาหุ้น(Index)   โบรกเกอร์ exness – ดัชนีราคาหุ้น(Index) คือ เครื่องมือบ่งชี้ ระดับราคาและแนวโน้ม ของตลาดหุ้นเรียกสั้นๆว่า “ดัชนีหุ้น” และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET Index) เรียกสั้นๆ “ดัชนีหุ้นไทย” เป็นดัชนี ที่สะท้อนการเคลื่อนไหว ของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด โบรกเกอร์ exness   โดยคำนวณจากหุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัว ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะรวมหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่จะยกเว้นหุ้นที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) เกิน 1 ปี   และนั้นคือ ความหมายของดัชนีหุ้น ตามเอกสารของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีดัชนีหุ้น ที่คนไทยรู้จักกันดีได้แก่ SET Index, SET 100, SET 50, Dow Jones, Nasdaq, Nikkei 225 เป็นต้น และคำถามที่มักจะตามมาก็คือ “ใน […]